Het doel van de VEG is om de positie van de ergotherapie in de eerste lijn te versterken door:

  • De kwaliteit en effectiviteit van de ergotherapie te verbeteren
  • De praktijkvoering van de leden te optimaliseren
  • De belangen van de vrijgevestigde ergotherapeuten te behartigen

 

Dit doen wij onder meer door:

  • Te zorgen voor een regionaal dekkend netwerk van vrijgevestigde ergotherapeuten in Gelderland.
  • Door het verzorgen van activiteiten waarbij het uitwisselen van kennis inzake uitoefening  
    praktijk en ondernemingschap voorop staat.
  • Gesprekspartner te zijn voor andere zorggroepen, patiëntenorganisaties, beleidsorganen,  zorgverzekeraars
  • Afstemming met branche organisatie Ergotherapie Nederland

 tekstlijn

Aanvullende gegevens